Presentasjon av vårt Advisory Board

Updated: Apr 30

I ClimatePoint er vi svært stolte av at vi nå kan presentere vårt kunnskapsrike og svært erfarne Advisory Board. For å sikre at vi alltid setter riktige rammer rundt våre klimainvesteringer har vi samlet noen av de fremste ekspertene innen klima og finans i Norge. ClimatePoints Advisory Board skal identifisere de mest effektive klimasektorene, selskapene og fond per krone investert i grønn omstilling. Advisory Board kommer med innspill til våre kriterier og metodikk samt at de gir oss de viktigste rådene så vi kan gjøre klimakompensasjon 2.0 til et transparent, effektivt og kraftfullt bidrag til den grønne omstillingen.

I de neste dager og uker vil vi presentere alle medlemmene og først ut er Erik Solheim.

“Det skaper mye mer begeistring og entusiasme i å bidra til tiltak og investeringer som kan løse klimautfordringer i egen virksomhet enn å kjøpe kvoter som ikke direkte bidrar til at selskapet kan nå egne klimamål”

Erik Solheim er godt kjent som en global leder på klima og utvikling, han er også en erfaren fredsforhandler. Erik var utviklings- og miljøvernminister i Norge fra 2005-12. I perioden initierte han et globalt program for konserveringen av regnskogen og fikk gjennomslag på nasjonalt plan for Naturmangfoldloven og varig vern av Oslomarka. Under Solheim ble bistandsbudsjettet økt til 1% av GDP noe som var det høyeste i verden på det tidspunktet.


Solheim har vært leder for OECDs samarbeidsforum for bistand (Development Assistant Comittee) samt direktør i FNs miljøprogram UNEP. Han ledet fredsprosessen i Sri Lanka som hovedmegler og hadde en vital rolle i fredsinnsatsen i Nepal, Myanmar og Sudan.


I dag er han seniorrådgiver i World Resource Institute og president av Belt and Road Green Development Institute i Beijing. CEO av Plastic REVolution Foundation, et initiativ av Aker Gruppen i Oslo. Sjefsmentor av Global Alliance for Sustainable Planet, styreleder av Afroz Shah Foundation i Mumbai, rådgiver til April/RGE i Indonesia og styremedlem av Treelion, et grønt blockchain selskap i Hong Kong.


Følg Erik Solheim på Twitter

Logo.png