Bærekraftig vikinger - en løsning på klimakrisen?

Med de nåværende restriksjonene på utenlandsreiser fullførte kronprins Haakon nylig et første offisielle virtuelle besøk i California. På skjermen møtte han lokal akademia, politikere og næringsliv om temaet klima. Jeg var heldig å være en av studentene som representerte UC Berkeley for å møte H.K.H.


California og Norge har et sterkt forhold, med tett samarbeid om spørsmål rundt klima, energi og bærekraft. Målet med det virtuelle besøket var å styrke det forholdet. Når jeg ser tilbake på samtalen med mine klimaengasjerte Berkeley-studenter og H.K.H Kronprins Haakon, blir flere viktige punkter fra samtalen tydelig. Jeg vil gjerne dele tre av dem.

Innovasjon og det grønne entreprenørskapet

Det er nå den grønne gründerånden som driver morgendagens virksomheter fremover. Å ta ombord de rette interessentene med et kollektivt tankesett bygger grunnlaget, men det er ikke før dette er kombinert med teknologisk oppfinnsomhet og menneskelig kreativitet at den største utfordringen i vår generasjon kan løses.


Med sin store størrelse og kompleksitet kan man til og med synes det er skremmende å dyppe tåen. Derfor er det opp til hver enkelt av oss å bryte den ned i mindre, sammenhengende biter og finne et felt der vi kan skape en positiv innvirkning. Et par gode eksempler på dette, se bare på hvordan ClimatePoint akselererer den grønne økonomiske overgangen, hvordan Evoy fullstendig endrer spillet med elektrisk båtliv, og de mange andre flotte, grønne satsningene som ennå ikke har startet.

Kollektivisme og bærekraftige vikinger

For å oppnå en bærekraftig fremtid der de rette menneskene blir ført til rundebordet, må vi se lenger enn bare den utøvende. Ved å anvende strategier som professor Robert Strand lærte i sin Sustainable Capitalism in the Nordics og i sin kommende bok, Sustainable Vikings, kom vi til at en virkelig bærekraftig type kapitalisme tar seg ikke bare av aksjonærenes fortjeneste, men også dens indirekte og direkte interessenter.

Ved å finne ut hvem interessentene dine er, og hvordan du skal nærme deg dem, er den kollektivistiske og gruppetenkende mentaliteten til den nordiske modellen svært nyttig. Ikke bare åpner det for et sett fra bunnen av på samfunnsaktører, men det avslører massenes "skjulte" kraft.

Som Chloe Olsen fra Rausser College of Natural Resources og Hans Kongelige Høyhet selv påpekte, skifter forbrukere, ansatte og investorer tydelig oppmerksomheten mot bedrifter der både våre menneskelige og naturlige ressurser ikke lenger blir sløst bort, men brukt innovativt. Nå, hva er virkelig nyskapende?

Inkluderende, rettferdige, bærekraftige og bærekraftige tankesett ved fremtidens rundbord

Som Madeline Wong fra Berkeley Haas School of Business påpeker, sier det seg selv at disse verdiene burde være en sentral del av ethvert nåværende og fremtidig gründerprosjekt. Nå, hvordan følger vi opp med dette? Som et minimum bør en solid CSR-policy tas fra penn til papir og i praksis. Å ta politikken og utforme et sett med nye verdier, eller en helt ny kultur rundt bærekraft, krever også å anerkjenne ikke bare potensialet, men også fallgruvene.

Da jeg delte møtene mine med flere nasjonaliteter i arbeidet med grønne energiløsninger med kronprinsen, er det klart at de fleste internasjonale forretningssituasjoner vi møter i dag, er med mennesker med ulike sosioøkonomiske og internasjonale bakgrunner. Dermed krever ikke bare en mer innovativ grønn agenda, men også en inkluderende, for å sikre at alle får sagt sitt på "fremtidens rundbord".


Avledet av temaene internasjonalt samarbeid, bærekraft og entreprenørskap som mine medstudenter i Cal og jeg utforsket med kronprins Haakon, er det klart at vi virkelig trenger å brette opp ermene og komme i gang med den store utfordringen foran oss. Men med et konsistent fokus på hvem som sitter ved fremtidens rundbord, kunnskap om våre interessenter og hvordan vi nærmer oss dem, og hvordan grønt entreprenørskap driver oss fremover, er jeg trygg på våre evner til å ha en klimapositiv innvirkning. Når jeg henvender meg til deg, vil jeg stille deg et spørsmål jeg grubler på hver eneste dag (noen ganger kort svar): - Hvilket klimapositivt tiltak sikter du etter?

Peter og hans medstudentintervju finner du 55 minutter inn i filmen fra dag én på H.K.K virtuelle besøk. Se video tidligere i artikkelen.


Peter Grinde-Hollevik

Associate Scholar

UC Berkeley

Peter Grinde-Hollevik studerer datavitenskap og miljøøkonomi ved University of California, Berkeley. Gjennom Covid har Peter brukt tiden sin til å utforske klimaeffektene, spesielt i Sør-Amerika. Peter er tilknyttet ClimatePoint som Associate Scholar, og jobber som en link til klimainitiativer i Bay Area, med fokus på UC Berkeley og Stanford spesielt.


Logo.png