Klimakompensasjon gjennom investeringer skal øke omstillingstakten

ClimatePoint muliggjør klimakompensasjon gjennom investeringer slik at flere norske bedrifter får direkte eierskap i det grønne skiftet.


ClimatePoints Advisory Board og ledelse, fra høyre: Tobias Thorleifsson, Bjørn Kjærand Haugland, Harald von Heyden, Erik Solheim, Balder Vestad, Nito Simonsen, Kristina Alnes, Kristin Aamodt og Christina Lie.

ClimatePoint lanserer klimakompensasjon gjennom grønne investeringer, og lar etablerte bedrifter nå være med som eiere i selskapene med størst potensiale for å løse utslippsutfordringer i bedriftenes bransje og verdikjede. Dette vil gi norske selskaper bedre muligheter til å levere på klimamålene og føre til reelle CO2 kutt. 

- Det finnes ikke et selskap i dag som har mulighet til å selv finne alle løsningene på hvordan de skal bli nullutslippsselskaper. Vi er alle avhengige av løsninger som vi ikke besitter i vår enkelte kjernevirksomhet. Næringslivet har satt seg ambisiøse mål og da trenger vi flere virkemidler. ClimatePoint er ett av disse, og et supplement til dagens kvotemarked, sier initiativtager og klimaansvarlig i ClimatePoint, Tobias Thorleifsson.  

Ny, grønn pengestrøm


Målet til ClimatePoint er å mobilisere en ny pengestrøm og tilgjengeliggjøre den for teknologier og løsninger som vil være nødvendige for å levere på klimamålene.

- ClimatePoint skal videreføre utgangspunktet for dagens frivillige kvotemarked, der selskapene kompenserer for deres årlige restutslipp. Kvotemarkedet er basert på frivillighet, uregulert og mangler en felles pris på CO2. For de fleste norske bedrifter løser kvotekjøp i minimal grad utfordringer de har i egne verdikjeder, sier Thorleifsson.

Jernia, Sweco og Nordic Choice Hotels er med fra start


Jernia og Sweco jobber nå med å gjøre sine første investeringer gjennom ClimatePoint i løpet av 2021.

- ClimatePoint skal bidra til at oppstartselskaper realiserer ny teknologi og løsninger som reduserer klimagassutslippene mer enn vi klarer på egenhånd. Dette er nytenkning som vi heier på, og derfor velger vi å gå inn fra start. Målet vårt er at flere av selskapene vi investerer i gjennom ClimatePoint kommer i leverandørposisjon med grønnere løsninger, slik at vi sammen kan akselerere omstillingen., Sier Espen Karlsen, Administrerende direktør i Jernia.

- Som virksomhet kan vi gjøre mye for å redusere våre utslipp, men vi klarer det ikke helt alene. Derfor er vi både glade og stolte over å være blant de første selskapene som er med på satsningen, og ser frem til å lære mer om teknologien og selskapene som skal bidra til at Norge får til den grønne omstillingen. I Sweco former vi fremtidens bærekraftige byer og samfunn, og med dette samarbeidet beveger vi oss i riktig retning. Grete Aspelund, Administrerende Direktør i Sweco Norge.

- Vi er svært stolte av at Jernia og Sweco er de første aktørene som er med på denne spennende reisen, og vi gleder oss til å bidra med de rette investeringene som på sikt vil kunne kutte utslipp i Jernias og Swecos verdikjeder, sier Klimaansvarlig Tobias Thorleifsson.

I første omgang vil ClimatePoint investere i fremoverlente klimafond som har vist gode resultater over tid. Sammen med pilotkunder som Sweco og Jernia vil det nå jobbes med vertikaler som gir mulighet til å investere i løsninger som ligger tettest mulig på selskapenes verdikjeder. 

ClimatePoint, Jernia og Sweco ønsker at flere bedrifter blir med på samarbeidet og inviterer med dette andre aktører i sine bransjer til å bidra til raskere grønn omstilling. Pressekontakt: Tobias Thorleifsson

tobias@climatepoint.no

+47 454 57 668

Logo.png